Zwroty i reklamacje

 Postępowanie w przypadku zwrotów i reklamacji

 

"Regulamin sklepu Print of Love

(...)


20. Klientom będącym Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów (dalej zwane Prawem Zwrotu) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów niżej wskazanych.

21. Prawo Zwrotu nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:

  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności opisany w pkt. 20.b Produkt spersonalizowany,
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  4. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


22. Prawo Zwrotu może być zrealizowane w terminie 14 dni od daty odbioru Produktów, poprzez przesłanie na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów. Proponowany wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

23. Po otrzymaniu oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie w takiej formie, w jakiej zostało przesłane. Klient będzie zobowiązany do zwrotu Produktów na adres wskazany w pkt 2.b.

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktów wraz z kosztem najtańszej formy dostawy Produktów przyjętej w Sklepie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania zwracanych Produktów lub dowodu na ich odesłanie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
 2. Klient korzystający z Prawa Zwrotu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

 

Odpowiedzialność za wady Produktów

 1. Klient zobowiązany jest zwrócić uwagę przy odbiorze Produktów, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada ślady uszkodzenia lub otwierania, Klient powinien odmówić odbioru Produktu i skontaktować się ze Sprzedającym niezwłocznie w celu wyjaśnienia sprawy na jeden z adresów wskazanych w pkt 2.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy Kodeks cywilny (rękojmia). 
 4. W celu realizacji swoich uprawnień wynikających z rękojmi, Klient powinien złożyć reklamację na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 oraz przesłać na adres wskazany w pkt 2.b Produkt objęty reklamacją. Proponowany wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
  1. opis stwierdzonej wady,
  2. żądanie Klienta związane z reklamacją.

Jeżeli reklamacja nie będzie zawierała wszystkich niezbędnych informacji, Sprzedawca może poprosić Klienta o jej uzupełnienie.

 1. Jeżeli Sprzedawca będzie miał wątpliwość co przysługującego Klientowi uprawnienia do złożenia reklamacji, może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu na zakup Produktów (wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przeze Sprzedawcę prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje w formie analogicznej do formy jej zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie zdąży rozpatrzyć reklamacji w terminie 14, żądanie Klienta zostaje uznane za uwzględnione.

  (...)".

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl